Depeche Mode – John the Revelator

John the revelator

John the Revelator
Put him in an elevator
Take him up to the highest high
Take him up to the top
Where the mountains stop
Let him tell his book of lies

John the Revelator
He's a smooth operator
It's time we cut him down to size
Take him by the hand
And put him on the stand
Let us hear his alibis

By claiming God
As his holy right
He's stealing a God
From the Israelites
Stealing a God
From the Muslim too
There is only one God
Through and through

Seven lies multiplied by seven
Multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train

Well who's that shouting
John the Revelator
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting
John the Revelator
He should bow his head in shame

By and By
By and By
By and By
By and By
Jan objawiciel

Jan Objawiciel
Wsadź go do windy
Zabierz go na najwyższy szczyt
Zabierz go na szczyt
Gdzie góry się kończą
Niech opowiada swoją księgę kłamstw

Jan Objawiciel
Jest sprawnym operatorem
Czas przyciąć go do rozmiarów
Weź go za rękę
I postaw go na podstawce
Posłuchajmy jego alibi

Twierdząc Boga
jako jego święte prawo
Kradnie Boga
Od Izraelitów
Kradzież Boga
Także od muzułmanina
Jest tylko jeden Bóg
Na wskroś

Siedem kłamstw pomnożonych przez siedem
Znowu pomnożone przez siedem
Siedmiu aniołów z siedmioma trąbami
Wyślij je do domu porannym pociągiem

Cóż, kto tak krzyczy?
Jan Objawiciel
Wszystko, co nam daje, to ból
Cóż, kto tak krzyczy?
Jan Objawiciel
Powinien pochylić głowę ze wstydu

Wkrótce
Wkrótce
Wkrótce
Wkrótce


Podobni Teksty