Depeche Mode – Jezebel

Jezebel

They call you Jezebel
Whenever we walk in
You're going straight to hell
For wanted acts of sin - they say,
And that I'll have to pay
But I need you just this way

They call you Jezebel
For what you like to wear
You're morally unwell
They say you never care for me
But what the fail to see is
That your games are the key

Open their eyes to the beauty
Open their hearts to the fun
Open their minds to the idea
That you don't own someone

They call you Jezebel
Whenever men walk by
They say that they can tell
The longing in your eyes is real
And how you really feel
But they can't see your appeal

Jezebel
Jezebel

Nazywają cię Jezebel
Ilekroć wchodzimy?
Idziesz prosto do piekła
Za upragnione akty grzechu - mówią,
I że będę musiał zapłacić
Ale potrzebuję cię właśnie w ten sposób

Nazywają cię Jezebel
Na co lubisz nosić
Jesteś moralnie chory
Mówią, że nigdy się na mnie nie troszczysz
Ale to, czego nie można zobaczyć, to
Twoje gry są kluczem

Otwórz ich oczy na piękno
Otwórz ich serca na zabawę
Otwórz ich umysły na pomysł
Że nikogo nie posiadasz

Nazywają cię Jezebel
Ilekroć ludzie przechodzą obok?
Mówią, że mogą powiedzieć
Tęsknota w twoich oczach jest prawdziwa
I jak naprawdę się czujesz
Ale nie widzą twojego odwołania

Jezebel


Podobni Teksty