Depeche Mode – Going Backwards

Going backwards

We are not there yet
We have not evolved
We have no respect
We have lost control
We're going backwards
Ignoring the realities
Going backwards
Are you counting all the casualties?

We are not there yet
Where we need to be
We are still in debt to our insanities
We're going backwards
Turning back our history
Going backward
Piling on the misery

We can track in all the satellites
Seeing all in plain sight
Watch men die in real time
But we have nothing inside
We feel nothing inside

We are not there yet
We have lost our soul
The course has been set
We're digging our own hole
We're going backwards
Armed with new technology
Going backwards
To a cavemen mentality

We can emulate on consoles
Killings we can control
For senses that have been dulled
Because there's nothing inside
We feel nothing inside

We feel nothing inside
We feel nothing, nothing inside
We feel nothing inside
We feel nothing, nothing inside
We feel nothing inside

Because there's nothing inside
Cofać się

Jeszcze nas tam nie ma
Nie ewoluowaliśmy
Nie mamy szacunku
Straciliśmy kontrolę
Idziemy wstecz
Ignorowanie realiów
Cofać się
Czy liczysz wszystkie ofiary?

Jeszcze nas tam nie ma
Gdzie musimy być
Wciąż jesteśmy zadłużeni w naszych szaleństwach
Idziemy wstecz
Cofając naszą historię
Cofanie się
Stosując na nędzy

Możemy śledzić we wszystkich satelitach
Widząc wszystko w zasięgu wzroku
Oglądaj śmierć mężczyzn w czasie rzeczywistym
Ale nie mamy nic w środku
Nic nie czujemy w środku

Jeszcze nas tam nie ma
Straciliśmy naszą duszę
Kurs został ustalony
Kopiemy swoją własną dziurę
Idziemy wstecz
Uzbrojony w nową technologię
Cofać się
Do mentalności jaskiniowców

Możemy emulować na konsolach
Zabójstwa, które możemy kontrolować
Dla zmysłów, które zostały przytępione
Bo w środku nic nie ma
Nic nie czujemy w środku

Nic nie czujemy w środku
Nic nie czujemy, nic w środku
Nic nie czujemy w środku
Nic nie czujemy, nic w środku
Nic nie czujemy w środku

Bo w środku nic nie ma


Podobni Teksty