Depeche Mode – Fail

Fail

People, do we call this trying?
We're hopeless, forget the denying
Our souls are corrupt
Our minds are messed up
Our consciences bankrupt
Oh, we’re fucked

People, what are we thinking?
It's shameful, our standards are sinking
We're barely hanging on
Our spirit has gone
And once where it shone
I hear a lonesome song

People, how are we coping?
It's futile to even start hoping
That justice will prevail
The truth will tip the scales
Our dignity has sailed
Oh, we failed
Ponieść porażkę

Ludzie, czy nazywamy to próbowaniem?
Jesteśmy beznadziejni, zapomnij o zaprzeczaniu
Nasze dusze są zepsute
Nasze umysły są pomieszane
Nasze sumienia zbankrutowały
Och, mamy popieprzone

Ludzie, o czym myślimy?
To wstyd, nasze standardy toną
Ledwo się trzymamy
Nasz duch odszedł
I raz, gdzie zaświeciło
Słyszę samotną piosenkę

Ludzie, jak sobie radzimy?
Na próżno nawet zaczynać mieć nadzieję
Że sprawiedliwość zwycięży
Prawda przeważy szalę
Nasza godność odpłynęła
Och, zawiedliśmy


Podobni Teksty