Depeche Mode – Damaged People

Damaged people

We're damaged people
Drawn together
By subtleties that we are not aware of
Disturbed souls
Playing out forever
These games
That we once thought we would be scared of

When you're in my arms
The world makes sense
There is no pretence
And you're crying
When you're by my side
There is no defence
I forget to sense
I'm dying

We're damaged people
Praying for something
That doesn't come from somewhere deep inside us
Depraved souls
Trusting in the one thing
The one thing that this life has not denied us

When I feel the warmth
Of your very soul
I forget I'm cold
And crying
When your lips touch mine
And I lose control
I forget I'm old
And dying
Zniszczeni ludzie

Jesteśmy uszkodzonymi ludźmi
Rysowane razem
Przez subtelności, których nie jesteśmy świadomi
Zaniepokojone dusze
Grając na zawsze
Te gry
O którym kiedyś myśleliśmy, że będziemy się bać

Kiedy jesteś w moich ramionach
Świat ma sens
Nie ma udawania
I płaczesz
Kiedy jesteś po mojej stronie
Nie ma obrony
zapomniałem wyczuć
umieram

Jesteśmy uszkodzonymi ludźmi
Modląc się o coś
To nie pochodzi gdzieś z głębi nas
Zdeprawowane dusze
Ufając w jedną rzecz
Jedyną rzeczą, której to życie nam nie odmówiło

Kiedy czuję ciepło
Twej duszy
Zapominam, że jest mi zimno
i płacze
Kiedy twoje usta dotykają moich
I tracę kontrolę
Zapomniałem, że jestem stary
I umieram


Podobni Teksty