Depeche Mode – Broken

Broken

If you want control
Without any pain
How long will you suffer?
How long will you reign?
You see the friend that I need
Cannot be found
Replaced by another
Wearing his crown

There's a place where I go
Without any sound
Only you can reach me
Only you're allowed
And you're so far away
You're so far from here
Do you remember
A time without tears?

When you're falling
I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken from the start

And you were a child
You dream all day long
You dream of the future
Get lost in your songs
Now that time is gone
It's lost for you now
Words long forgotten
Forgotten somehow

When you're falling
I will catch you
You don't have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken from the start
Złamany

Jeśli chcesz mieć kontrolę
Bez bólu
Jak długo będziesz cierpieć?
Jak długo będziesz rządził?
Widzisz przyjaciela, którego potrzebuję
Nie może być znalezione
Zastąpiony przez inny
Noszenie jego korony

Jest miejsce, do którego idę
Bez żadnego dźwięku
Tylko ty możesz do mnie dotrzeć
Tylko ty możesz
A ty jesteś tak daleko
Jesteś tak daleko stąd
Pamiętasz
Czas bez łez?

Kiedy spadasz
złapię cię
Nie musisz spaść tak daleko
Możesz to zrobić
będę tam
Byłeś zepsuty od samego początku

A ty byłeś dzieckiem
Marzysz przez cały dzień
Marzysz o przyszłości
Zatrać się w swoich piosenkach
Teraz ten czas minął
To dla ciebie stracone
Słowa dawno zapomniane
Zapomniane jakoś

Kiedy spadasz
złapię cię
Nie musisz spaść tak daleko
Możesz to zrobić
będę tam
Byłeś zepsuty od samego początku


Podobni Teksty