Depeche Mode – Angel

Angel

The angel of love was upon me
And Lord, I felt so small
The legs beneath me weakened
And I began to crawl
Confused and contented
I slithered around
With feelings beyond me
I was lost. I was found

The angel of love was upon me
And Lord, I felt so weak
I felt my tongue move in my mouth
And I began to speak
A strange kind of language
I don't understand
A babbling fountain
I couldn't have planned

Oh, leave me here forevermore
I found the peace I've been searching for

The angel of love was upon me
And Lord, I felt so high
I swear I could have reached up
Placed my hands upon the sky
A radiant rainbow
Was following me around
With elevated sences
I could see and taste sound

The angel of love was upon me
And Lord, I felt so clean
Like a preacher on Sunday
My heart was serene
I waded into the water
I was bathed, I was drowned
Like the sinners before me
I knelt down on the ground

Oh, leave me here forevermore
I found the peace I've been searching for
Oh, let me sleep forevermore
I found the peace I've been searching for
Anioł

Anioł miłości był nade mną
I Panie, czułam się taka mała
Nogi pode mną osłabły
I zacząłem się czołgać
Zdezorientowany i zadowolony
pełzałem dookoła
Z uczuciami poza mną
Zgubiłem się. zostałem znaleziony

Anioł miłości był nade mną
I Panie, czułam się taka słaba
Poczułam, że język porusza się w ustach
I zacząłem mówić
Dziwny rodzaj języka
Nie rozumiem
szemrząca fontanna
nie mogłam zaplanować

Och, zostaw mnie tu na zawsze
Znalazłem spokój, którego szukałem

Anioł miłości był nade mną
I Panie, czułem się tak wysoko
Przysięgam, że mogłem sięgnąć w górę
Położyłem ręce na niebie
Promienna tęcza
chodził za mną
Z podniesionymi zmysłami
Mogłem zobaczyć i posmakować dźwięku

Anioł miłości był nade mną
I Panie, czułam się taka czysta
Jak kaznodzieja w niedzielę
Moje serce było spokojne
Wszedłem do wody
Zostałem wykąpany, utonąłem
Jak grzesznicy przede mną
Uklęknąłem na ziemi

Och, zostaw mnie tu na zawsze
Znalazłem spokój, którego szukałem
Och, pozwól mi spać na zawsze
Znalazłem spokój, którego szukałem


Podobni Teksty