Depeche Mode – All That's Mine

All that's mine

I know it's hard to reach you
I know it's hard to breathe
I know it's hard to be you sometimes
I can't imagine what that means

This must be someone else's story
I can't follow what you've planned
How can this be about me?
Am I supposed to understand?

Like a ship on the ocean
Heading out to sea
You can hardly see it now
It's a lot like you
Lost like me

You're still looking for redemption
Still can't find a trace
If there is nothing after
There'll be no saving grace

I'm giving you control now
I need some kind of sign
Come take away this sorrow now
I gave you all that's mine

Like a ship on the ocean
Heading out to sea
You can hardly see it now
It's a lot like you

Like a ship on the ocean
Heading out to sea
You can hardly see it now
It's a lot like you
Lost like me
Wszystko co moje

Wiem, że ciężko się z tobą skontaktować
Wiem, że ciężko jest oddychać
Wiem, że czasami ciężko być tobą
Nie wyobrażam sobie, co to znaczy

To musi być historia kogoś innego
Nie mogę nadążać za tym, co zaplanowałeś
Jak to może być o mnie?
Mam rozumieć?

Jak statek na oceanie
Wypłynięcie w morze
Teraz ledwo możesz to zobaczyć
Jest bardzo podobny do ciebie
Zagubiony jak ja

Nadal szukasz odkupienia
Nadal nie mogę znaleźć śladu
Jeśli nie ma nic po
Nie będzie zbawczej łaski

Daję ci teraz kontrolę
Potrzebuję jakiegoś znaku
Chodź, zabierz teraz ten smutek
Dałem ci wszystko co moje

Jak statek na oceanie
Wypłynięcie w morze
Teraz ledwo możesz to zobaczyć
Jest bardzo podobny do ciebie

Jak statek na oceanie
Wypłynięcie w morze
Teraz ledwo możesz to zobaczyć
Jest bardzo podobny do ciebie
Zagubiony jak ja


Podobni Teksty