Breaking Benjamin – Down

Down

[Verse 1]
Lie beneath
Faded and selfish
I fall between
Jaded and helpless
I long to breathe
Wasted and empty inside
Defeat
Faceless and buried alone

[Pre-Chorus]
Into your eyes I live
Beautifully broken

[Chorus]
Fight! We'll fight!
And bury our lies
We'll break these chains
And wash it away
Oh light, carry me over the ground
Heavy won't hold me down

[Verse 2]
Blindly
Wasted in envy
I long to bleed
Nameless and hated
I fall relieved
Violent and empty alive
Deceit
Suffer in silence alone

[Pre-Chorus]
Into your eyes I live
Beautifully broken

[Chorus]
Fight! We'll fight!
And bury our lies
We'll break these chains
And wash it away
Oh light, carry me over the ground
Heavy won't hold me down

[Bridge]
Lost! Warm! Light!
Tell me it's over
So long
Frail! Dead! Blind!
Under the shadow
Hold on

[Chorus]
Fight! We'll fight!
And bury our lies
We'll break these chains
And wash it away
Oh light, carry me over the ground
Heavy won't hold me down

[Outro]
Down!
Down!
Down!
DOWN!
W dół

[Wiersz 1]
Leży poniżej
Wyblakłe i samolubne
wpadam pomiędzy
Znużony i bezradny
pragnę oddychać
Zmarnowane i puste w środku
Pokonać
Bez twarzy i pochowany samotnie

[Wstępny refren]
W twoich oczach żyję
Pięknie zepsute

[Chór]
Bić się! Będziemy walczyć!
I zakop nasze kłamstwa
Zerwiemy te łańcuchy
I zmyj to
Och światło, przenieś mnie po ziemi
Gruby mnie nie przytrzyma

[Wiersz 2]
Ślepo
Zmarnowany w zazdrości
pragnę krwawić
Bezimienny i znienawidzony
Odczuwam ulgę
Gwałtowny i pusty żywy
Oszustwo
Cierp samotnie w ciszy

[Wstępny refren]
W twoich oczach żyję
Pięknie zepsute

[Chór]
Bić się! Będziemy walczyć!
I zakop nasze kłamstwa
Zerwiemy te łańcuchy
I zmyj to
Och światło, przenieś mnie po ziemi
Gruby mnie nie przytrzyma

[Most]
Zaginiony! Ciepły! Lekki!
Powiedz mi, że to koniec
Tak długo
Wątły! Nie żyje! Ślepy!
Pod cieniem
Trzymać się

[Chór]
Bić się! Będziemy walczyć!
I zakop nasze kłamstwa
Zerwiemy te łańcuchy
I zmyj to
Och światło, przenieś mnie po ziemi
Gruby mnie nie przytrzyma

[Zakończ]
W dół!
W dół!
W dół!
W DÓŁ!


Podobni Teksty