Breaking Benjamin – Dark

Dark

[Instrumental/Background voice]
When you have certain experiences
We respond with various emotions
Stimulus responses
Just as this is stimulus
Produces this sort of involuntary muscle response
Well, that’s a rather simplified suggestion
Of a complex mental process
But you get the idea
Cause, Effect
Nature endows us at birth with three general patterns of emotional response
Rage...is the response to the primary stimulus of thwarting
Something interfering with our behavior, our action
Fear...is the response to loud noises, or loss of support
And the emotional response to love
Is usually the result of a show of affection, or favors
(Instrumental)
The primary stimulus of thwarting
Something interfering with our... behavior, our actions
Fear is the response to loud noises, or loss of support
Thank you
Ciemny

[Głos instrumentalny/w tle]
Kiedy masz pewne doświadczenia
Odpowiadamy różnymi emocjami
Odpowiedzi na bodziec
Tak jak to jest bodziec
Wytwarza tego rodzaju mimowolną reakcję mięśni
Cóż, to raczej uproszczona sugestia
złożonego procesu umysłowego
Ale masz pomysł
Przyczyna, skutek
Natura obdarza nas od urodzenia trzema ogólnymi wzorcami reakcji emocjonalnych
Wściekłość...jest odpowiedzią na główny bodziec udaremnienia
Coś ingerującego w nasze zachowanie, nasze działanie
Strach… jest reakcją na głośne dźwięki lub utratę wsparcia
I emocjonalna reakcja na miłość
Jest zwykle wynikiem okazywania uczuć lub przysług
(Instrumentalny)
Główny bodziec udaremnienia
Coś ingerującego w nasze... zachowanie, nasze działania
Strach jest reakcją na głośne dźwięki lub utratę wsparcia
Dziękuję Ci


Podobni Teksty