Blackbriar – Deadly Diminuendo

Deadly Diminuendo

[Verse 1]
There lies my body
With holes where my eyes should have been
Eaten by the alpine choughs
They've taken my soul to the skies above

[Chorus]
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain

[Verse 2]
It is calling me home
And so through pine trees, I roam
Blinded by the alpine choughs
They've taken my humanity to the skies above

[Chorus]
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain

[Verse 3]
I am listening to your still lingering echo
While you're slowly fading away
A deadly diminuendo
And then silence, silence

[Bridge]
With your vertigo-inducing peaks
Where I can hear the echoes shriek
As if they are still falling
You're making me weak in the knees
I wonder, will they ever reach the ground beneath?

[Chorus]
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain
Leaving what's left to the winds of the mountain

[Outro]
I am listening to your still lingering echo
While you're slowly fading away
A deadly diminuendo
And then silence, silence
Zabójczy Diminuendo

[Wiersz 1]
Tam leży moje ciało
Z dziurami tam, gdzie powinny być moje oczy
Zjedzony przez alpejskie kłęby
Zabrali moją duszę w przestworza

[Chór]
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry

[Wiersz 2]
Woła mnie do domu
I tak przez sosny wędruję
Oślepiony alpejskimi kłębami
Zabrali moje człowieczeństwo w przestworza

[Chór]
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry

[Wiersz 3]
Słucham twojego wciąż utrzymującego się echa
Podczas gdy ty powoli zanikasz
Śmiertelne diminuendo
A potem cisza, cisza

[Most]
Z twoimi szczytami wywołującymi zawroty głowy
Gdzie słyszę krzyk echa
Jakby wciąż spadały
Sprawiasz, że miękną mi kolana
Zastanawiam się, czy kiedykolwiek dotrą do ziemi poniżej?

[Chór]
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry
Pozostawiając to, co pozostało wiatrom z góry

[Zakończ]
Słucham twojego wciąż utrzymującego się echa
Podczas gdy ty powoli zanikasz
Śmiertelne diminuendo
A potem cisza, cisza


Podobni Teksty