Black Veil Brides – Scarlet Cross

Scarlet Cross

[Verse 1]
My mind remains my pain
I'm tied down to this chain
It spirals as I ache
To find holy embrace
Stay with me, I'm afraid of my soul
Blackened and left in control
Cannot be free and you can't deny
The end is coming, the end is coming

[Chorus]
Will we live? When we die?
Just keep on saving our goodbyes
The fear and the cost
The world will stain us with a scarlet cross

[Verse 2]
A symbol for my shame
The color of your name
It's how they see you break
And live with my mistakes
Sin for me, cast away from it all
Watching every letter fall
Hold onto me, and I can't let go
The end is coming, the end is coming

[Chorus]
Will we live? When we die?
Just keep on saving our goodbyes
The fear and the cost
The world will stain us with a scarlet cross

[Post-Chorus]
With the fear and the cost
The world will stain us with a scarlet cross

[Chorus]
Will we live? When we die?
Just keep on saving our goodbyes
The fear and the cost
The world will stain us with a scarlet cross

[Post-Chorus]
With the fear and the cost
The world will stain us with a scarlet cross

[Outro]
With a scarlet cross
With a scarlet cross
Szkarłatny Krzyż

[Wiersz 1]
Mój umysł pozostaje moim bólem
Jestem przywiązany do tego łańcucha
To się kręci, gdy boli
Aby znaleźć święty uścisk
Zostań ze mną, boję się mojej duszy
Sczerniałe i pozostawione pod kontrolą
Nie możesz być wolny i nie możesz zaprzeczyć
Koniec nadchodzi, koniec nadchodzi

[Chór]
Czy będziemy żyć? Kiedy umrzemy?
Po prostu oszczędzaj nasze pożegnania
Strach i koszt
Świat splami nas szkarłatnym krzyżem

[Wiersz 2]
Symbol mojego wstydu
Kolor twojego imienia
Tak widzą, że się łamiesz
I żyj z moimi błędami
Grzech za mnie, odrzuć to wszystko
Oglądając każdą literę spadającą
Trzymaj się mnie, a nie mogę odpuścić
Koniec nadchodzi, koniec nadchodzi

[Chór]
Czy będziemy żyć? Kiedy umrzemy?
Po prostu oszczędzaj nasze pożegnania
Strach i koszt
Świat splami nas szkarłatnym krzyżem

[Po refrenie]
Ze strachem i kosztem
Świat splami nas szkarłatnym krzyżem

[Chór]
Czy będziemy żyć? Kiedy umrzemy?
Po prostu oszczędzaj nasze pożegnania
Strach i koszt
Świat splami nas szkarłatnym krzyżem

[Po refrenie]
Ze strachem i kosztem
Świat splami nas szkarłatnym krzyżem

[Zakończ]
Ze szkarłatnym krzyżem
Ze szkarłatnym krzyżem


Podobni Teksty