Billy Talent – Judged

Judged

[Verse 1: Ben Kowalewicz]
Goddamned motherfucker with that old-world plan
I swear some day, we'll be rid of your clan
Your hateful rhetoric is so care-free
Why can't you see what it feels like to be

[Chorus: Ben Kowalewicz & Ian D'Sa and Jon Gallant]
Judged?
For being born in your skin
Judged!
For love that they call a sin
Judged!
Because you're different to their profile default, tired of being
Judged!
For using your right to choose
Judged!
Before you walk in the room
Judged!
Now we're the ones who refuse profile default, tired of being judged

[Verse 2: Ben Kowalewicz]
Don't lose your voice
Don't live without choice
Their minds are set to divide and destroy
I'll still pretend that it's the land of the free
If you can't see what it feels like to be

[Chorus: Ben Kowalewicz & Ian D'Sa and Jon Gallant]
Judged!
For being born in your skin
Judged!
For love that they call a sin
Judged!
Because you're different to their profile default, tired of being
Judged!
For using your right to choose
Judged!
Before you walk in the room
Judged!
Now we're the ones who refuse profile default, tired of being judged

[Breakdown: Ben Kowalewicz]
I'm just trying to open
The doors you've shut!
Your logic's so broken
And out of touch!
You think we don't matter?
Well we won't give up!
'Cause it'll all be shattered
The day you've been

[Chorus: Ben Kowalewicz, Ian D'Sa and Jon Gallant & all three]
Judged!
For being born in your skin
Judged!
For love that they call a sin
Judged!
Because you're different to their profile default, tired of being
Judged!
For using your right to choose
Judged!
Before you walk in the room
Judged!
They throw the salt in the wound, profile default, tired of being judged!
Oceniany

[Wiersz 1: Ben Kowalewicz]
Cholerny skurwysyn z tym staroświeckim planem
Przysięgam pewnego dnia pozbędziemy się twojego klanu
Twoja nienawistna retoryka jest taka beztroska
Dlaczego nie widzisz, jak to jest być?

[Refren: Ben Kowalewicz & Ian D'Sa i Jon Gallant]
Osądzony?
Za urodzenie się w twojej skórze
Osądzony!
Z miłości, którą nazywają grzechem
Osądzony!
Ponieważ jesteś inny niż domyślny profil, zmęczony byciem
Osądzony!
Za korzystanie z prawa wyboru
Osądzony!
Zanim wejdziesz do pokoju
Osądzony!
Teraz to my odmawiamy domyślnego profilu, zmęczeni ocenianiem

[Wiersz 2: Ben Kowalewicz]
Nie trać głosu
Nie żyj bez wyboru
Ich umysły są nastawione na dzielenie i niszczenie
Nadal będę udawał, że to kraina wolności
Jeśli nie możesz zobaczyć, jak to jest być

[Refren: Ben Kowalewicz & Ian D'Sa i Jon Gallant]
Osądzony!
Za urodzenie się w twojej skórze
Osądzony!
Z miłości, którą nazywają grzechem
Osądzony!
Ponieważ jesteś inny niż domyślny profil, zmęczony byciem
Osądzony!
Za korzystanie z prawa wyboru
Osądzony!
Zanim wejdziesz do pokoju
Osądzony!
Teraz to my odmawiamy domyślnego profilu, zmęczeni ocenianiem

[Podział: Ben Kowalewicz]
po prostu próbuję otworzyć
Drzwi, które zamknąłeś!
Twoja logika jest tak zepsuta
I bez kontaktu!
Myślisz, że nie mamy znaczenia?
Cóż, nie poddamy się!
Bo to wszystko zostanie zniszczone
Dzień, w którym byłeś

[Refren: Ben Kowalewicz, Ian D'Sa i Jon Gallant i wszyscy trzej]
Osądzony!
Za urodzenie się w twojej skórze
Osądzony!
Z miłości, którą nazywają grzechem
Osądzony!
Ponieważ jesteś inny niż domyślny profil, zmęczony byciem
Osądzony!
Za korzystanie z prawa wyboru
Osądzony!
Zanim wejdziesz do pokoju
Osądzony!
Rzucają sól w ranę, profil domyślny, zmęczony byciem osądzanym!


Podobni Teksty