Billy Talent – Forgiveness I + II

Forgiveness I + II

{Part I}

[Verse 1]
Lost in the wind
Without a direction
Possessed by perfection
In this land, if you're awake, you're the enemy
I run away
In search of redemption
A path to ascension
Like an elevator rising to the sun

[Chorus]
I scream at the stars, but nobody's listening
Searching for the end
But the journey's the reason for existence
It's tearing at my heart
The secret's in the distance
Hard to find the truth in the dark
When you're begging for forgiveness

[Verse 2]
Scorched by the rays
My quest is relentless
My spirit is desperate
To find comfort in the arms of her remedy
Chasing a face that has no reflection
The lights of salvation
Disappear into the shadows of the sand

[Chorus]
I scream at the stars, but nobody's listening
Searching for the end
But the journey's the reason for existence
It's tearing at my heart
The secret's in the distance
Hard to find the truth in the dark
When you're begging for forgiveness

[Post-Chorus]
I'm begging for forgiveness

[Bridge]
Yeah!
Chase my shadow to the sun
Chase my shadow to the sun

[Chorus]
I scream at the stars, but nobody's listening
Searching for the end
But the journey's the reason for existence
It's tearing at my heart
The secret's in the distance
Hard to find the truth in the dark
When you're begging for forgiveness

[Post-Chorus]
I'm begging for forgiveness

{Part II}

[Verse]
Somewhere else the Earth turns 'round
Softly in the sky, so sound
Wallowing away
Wallowing away
Comfort in the grace I've found
Circling a distant star
Constellation drifts apart
Falling into phase
Falling into phase
Far beyond the shapeless heart

[Outro]
Somewhere else the Earth turns 'round
Softly in the sky, so sound
Wallowing away
Wallowing away
Comfort in the grace I've found
Przebaczenie I + II

{Część I}

[Wiersz 1]
Zagubiony na wietrze
Bez kierunku
Posiadany przez doskonałość
W tej krainie, jeśli nie śpisz, jesteś wrogiem
biegnę daleko
W poszukiwaniu odkupienia
Droga do wniebowstąpienia
Jak winda wznosząca się ku słońcu

[Chór]
Krzyczę do gwiazd, ale nikt nie słucha
Poszukiwanie końca
Ale podróż jest powodem istnienia
To rozdziera moje serce
Sekret jest w oddali
Trudno znaleźć prawdę w ciemności
Kiedy błagasz o przebaczenie

[Wiersz 2]
Spalony przez promienie
Moja misja jest nieustępliwa
Mój duch jest zdesperowany
Aby znaleźć pocieszenie w ramionach jej lekarstwa
W pogoni za twarzą, która nie ma odbicia
Światła zbawienia
Zniknij w cieniach piasku

[Chór]
Krzyczę do gwiazd, ale nikt nie słucha
Poszukiwanie końca
Ale podróż jest powodem istnienia
To rozdziera moje serce
Sekret jest w oddali
Trudno znaleźć prawdę w ciemności
Kiedy błagasz o przebaczenie

[Po refrenie]
Błagam o przebaczenie

[Most]
Tak!
Ścigaj mój cień do słońca
Ścigaj mój cień do słońca

[Chór]
Krzyczę do gwiazd, ale nikt nie słucha
Poszukiwanie końca
Ale podróż jest powodem istnienia
To rozdziera moje serce
Sekret jest w oddali
Trudno znaleźć prawdę w ciemności
Kiedy błagasz o przebaczenie

[Po refrenie]
Błagam o przebaczenie

{Część druga}

[Werset]
Gdzieś indziej Ziemia się obraca
Miękko na niebie, więc dźwięk
Tarzanie się?
Tarzanie się?
Pociecha w łasce, którą znalazłam
Okrąża odległą gwiazdę
Konstelacja oddala się
Wpadnięcie w fazę
Wpadnięcie w fazę
Daleko poza bezkształtnym sercem

[Zakończ]
Gdzieś indziej Ziemia się obraca
Miękko na niebie, więc dźwięk
Tarzanie się?
Tarzanie się?
Pociecha w łasce, którą znalazłam


Podobni Teksty