Billy Talent – Fallen Leaves

Fallen Leaves

[Intro]
In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

[Verse 1]
I hitched a ride, until the coast
To leave behind, all of my ghosts
Searching for something, I couldn't find at home
Can't get no job, can you spare a dime?
Just one more hit, and I'll be fine
I swear to God, this'll be my one last time!

[Chorus]
In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown, or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

[Verse 2]
When it gets dark, in Pigeon Park
Voice in my head, will soon be fed
By the vultures, that circle round the dead!

[Chorus]
In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown, or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground

[Bridge]
I never once thought, I'd ever be caught!
Staring at sidewalks, hiding my track marks!
I left my best friends, or did they just leave me?

[Outro]
In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
In a crooked little town, they were lost and never found
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown, or the streets will beat you down
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown!
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Run away before you drown!
Fallen leaves, fallen leaves, fallen leaves... on the ground
Opadłe liście

[Wstęp]
W krzywym małym miasteczku zgubili się i nigdy nie znaleźli
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi

[Wiersz 1]
Złapałem stopa, aż do wybrzeża
Zostawić za sobą wszystkie moje duchy
Szukam czegoś, czego nie mogłem znaleźć w domu
Nie możesz znaleźć pracy, możesz oszczędzić ani grosza?
Jeszcze tylko jedno uderzenie i będzie dobrze
Przysięgam na Boga, to będzie mój ostatni raz!

[Chór]
W krzywym małym miasteczku zgubili się i nigdy nie znaleźli
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi
Uciekaj, zanim utoniesz, albo ulice cię pokonają
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi

[Wiersz 2]
Kiedy robi się ciemno, w Pigeon Park
Głos w mojej głowie, wkrótce zostanie nakarmiony
Na sępy, ten krąg wokół zmarłych!

[Chór]
W krzywym małym miasteczku zgubili się i nigdy nie znaleźli
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi
Uciekaj, zanim utoniesz, albo ulice cię pokonają
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi

[Most]
Nigdy nie pomyślałem, że kiedykolwiek zostanę złapany!
Wpatruję się w chodniki, chowam ślady!
Zostawiłem moich najlepszych przyjaciół, czy po prostu mnie zostawili?

[Zakończ]
W krzywym małym miasteczku zgubili się i nigdy nie znaleźli
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi
W krzywym małym miasteczku zgubili się i nigdy nie znaleźli
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi
Uciekaj, zanim utoniesz, albo ulice cię pokonają
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi
Uciekaj, zanim utoniesz!
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi
Uciekaj, zanim utoniesz!
Opadłe liście, opadłe liście, opadłe liście... na ziemi


Podobni Teksty