Battle Beast – World on Fire

World on Fire

[Verse 1]
A path to the great unknown
A wiser man's tale
Spinning out of control
I need you right now
Hope and prayers burning insides out
A wish to be with you, my heart and soul

[Chorus]
Take my hand
Let's face the world on fire
A glorious stand
Through most chaotic times
Hold my hand
Let's face the world on fire
You're the one for me
You're all I ever need

[Verse 2]
Together we're standing tall
Through every stumble
Mending our broken souls
By each other
Love is burning bright, embrace it now
A tale from lullabies and stories told

[Chorus]
Take my hand
Let's face the world on fire
A glorious stand
Through most chaotic times
Hold my hand
Let's face the world on fire
You're the one for me
You're all I ever need

[Bridge]
A fate divine, our everlasting fire
It burns so bright where a thousand stars align
No fear, no pain
You and me against the rain
Eternal glory unfolding

[Guitar solo]

[Chorus]
Take my hand
Let's face the world on fire
A glorious stand
Through most chaotic times
Hold my hand
Let's face the world on fire
You're the one for me
You're all I ever need
Świat w ogniu

[Wiersz 1]
Droga do wielkiej nieznanej
Opowieść mądrzejszego człowieka
Wymykając się spod kontroli
potrzebuję Cię teraz
Nadzieja i modlitwy wypalają się na wylot
Pragnę być z tobą, moje serce i dusza

[Chór]
Weź mnie za rękę
Zmierzmy się ze światem w ogniu
Wspaniałe stoisko
Przez większość chaotycznych czasów
Chwyć mnie za rękę
Zmierzmy się ze światem w ogniu
Jesteś dla mnie tym jedynym
Jesteś wszystkim czego kiedykolwiek potrzebuję

[Wiersz 2]
Razem stoimy wyprostowani
Przez każde potknięcie
Naprawianie naszych złamanych dusz
Przez siebie nawzajem
Miłość płonie jasno, obejmij ją teraz
Opowieść z kołysanek i opowiadanych historii

[Chór]
Weź mnie za rękę
Zmierzmy się ze światem w ogniu
Wspaniałe stoisko
Przez większość chaotycznych czasów
Chwyć mnie za rękę
Zmierzmy się ze światem w ogniu
Jesteś dla mnie tym jedynym
Jesteś wszystkim czego kiedykolwiek potrzebuję

[Most]
Boski los, nasz wieczny ogień
Płonie tak jasno tam, gdzie zrównuje się tysiąc gwiazd
Bez strachu, bez bólu
Ty i ja przeciwko deszczowi
Rozwijająca się wieczna chwała

[solówka na gitarze]

[Chór]
Weź mnie za rękę
Zmierzmy się ze światem w ogniu
Wspaniałe stoisko
Przez większość chaotycznych czasów
Chwyć mnie za rękę
Zmierzmy się ze światem w ogniu
Jesteś dla mnie tym jedynym
Jesteś wszystkim czego kiedykolwiek potrzebuję


Podobni Teksty