Apocalyptica – Beyond the Stars

Beyond the Stars

From the ashes of the modern world
A new evolution will rise
One with better care and hope
Cell by cell nature will heal itself
Balance of the earth is restored
Ignorance became our deadliest sin
As we didn't hear the cry of our dying planet
These elements of selfishness led to our own destruction
Man must be undone
Three, two, one, launch
Human is gone, lost somewhere beyond the stars
Good night
Poza gwiazdami

Z popiołów współczesnego świata
Powstanie nowa ewolucja
Ten z lepszą opieką i nadzieją
Komórka przez naturę komórki sama się wyleczy
Równowaga ziemi zostaje przywrócona
Ignorancja stała się naszym największym grzechem!
Ponieważ nie słyszeliśmy płaczu naszej umierającej planety
Te elementy egoizmu doprowadziły do naszego własnego zniszczenia
Człowiek musi być cofnięty
Trzy, dwa, jeden, start
Człowiek odszedł, zagubiony gdzieś poza gwiazdami
Dobranoc


Podobni Teksty