American Authors – Mind Body Soul

Mind Body Soul

[Verse 1]
My mind, my body, my soul
Feeling like I got nowhere to go
So take one down and pass it around
And give me your love like you love this town
I work all day, and I work all night
But it's not enough to get you off my mind
My mind, my body, my soul
I need to make more money than ever before
But making music always changes
And what I find, no it ain't the same
Can't afford the life that I wanna buy
Or the big white house for you and I

[Verse 2]
My mind, my body, my soul
Only feels good standing out in the cold
Can't tell my girl that I lost my heart
Made a few mistakes, and I've gone too far
My head's a mess, and I'll never change
Not strong enough to hold this weight
My mind, my body, my soul
I need forgiveness from anyone's lord
I've seen what's right, and I've seen what's wrong
Can't tell a difference between those songs
Am I a hero or the devil's son?
I can't figure out what side I'm on

[Verse 3]
My mind, my body, my soul
I miss my brother more than ever before
I wish we could have just one more drink
What I would give for you to watch me sing
Mom and Dad, yeah, I know they're proud
But I'd rather have you here right now
My mind, my body, my soul
I'm feeling like I got nowhere to go
I remember my past, I remember those names
Four years of love gone down the drain
Time spent wasted, time well spent
But I'm all alone with no wife and kid

[Verse 4]
I feel like a bird
Floating through the sky, just a little bit
I feel like a bird
Floating through the sky, just a little bit
Oh, don't take me down to the valley tonight
Don't take me down to the river, 'cause I get lost
Oh so lost
I feel like a bird
Floating through the sky, just a little bit

[Outro]
My mind, my body, my soul
Floating through the sky, just a little bit
My mind, my body, my soul
Floating through the sky, just a little bit
Umysł Ciało Dusza

[Wiersz 1]
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Czuję, że nie mam dokąd pójść
Więc zdejmij jedną i podaj ją dookoła
I daj mi swoją miłość, tak jak kochasz to miasto
Pracuję cały dzień i pracuję całą noc
Ale to nie wystarczy, żeby wyrzucić Cię z moich myśli
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Muszę zarobić więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej
Ale tworzenie muzyki zawsze się zmienia
I to, co znalazłem, nie jest takie samo
Nie stać mnie na życie, które chcę kupić
Albo wielki biały dom dla ciebie i dla mnie

[Wiersz 2]
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Tylko dobrze się wyróżnia na mrozie
Nie mogę powiedzieć mojej dziewczynie, że straciłam serce
Popełniłem kilka błędów i posunąłem się za daleko
Mam bałagan w głowie i nigdy się nie zmienię
Nie wystarczająco silny, aby utrzymać ten ciężar
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Potrzebuję przebaczenia od czyjegoś pana
Widziałem, co jest dobre, a widziałem, co jest nie tak
Nie mogę odróżnić tych piosenek
Jestem bohaterem czy synem diabła?
Nie wiem, po której jestem stronie

[Wiersz 3]
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Tęsknię za moim bratem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej
Szkoda, że nie możemy wypić jeszcze jednego drinka
Co bym ci dał, gdybyś patrzył, jak śpiewam
Mamo i tato, tak, wiem, że są dumni
Ale wolałabym, żebyś tu był teraz
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Czuję, że nie mam dokąd pójść
Pamiętam swoją przeszłość, pamiętam te imiona
Cztery lata miłości poszły na marne
Czas spędzony zmarnowany, czas dobrze spędzony
Ale jestem sam, bez żony i dziecka

[Wiersz 4]
czuję się jak ptak
Unosząc się po niebie, tylko trochę
czuję się jak ptak
Unosić się po niebie, tylko trochę
Och, nie zabieraj mnie dziś wieczorem do doliny
Nie zabieraj mnie nad rzekę, bo się gubię
Och tak zagubiony
czuję się jak ptak
Unosząc się po niebie, tylko trochę

[Zakończ]
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Unosząc się po niebie, tylko trochę
Mój umysł, moje ciało, moja dusza
Unosząc się po niebie, tylko trochę


Podobni Teksty