Amaranthe – Trinity

Trinity

Resistance is futile

Like the sun comes crashing down
You will set the world on fire
Deep down, you got to know why
We prepare for war
It's vengeance or sacrifice

Incapability to hide
From the predictable desire
Time's up, all in
I will rise to the top

Going to crush us, put us to sleep, it's lifting us up
As our instincts come alive
Got to never give in as we're falling into the sky
This time gonna let us all shine
One makes three in this chemistry

Trinity is the key to feel alive
It's just a shattered world; there right before your eyes
You see the will to fight, as we live and die
I see the light; it's trinity, unite

As I set the sky alight
An inescapable empire
Head's up, you go to realise
That glow you see
Forever will haunt us

As we break the chains of might
In dependence of the fire
Give up, this ground sterilized for all time

Going to crush us, put us to sleep, it's lifting us up
As our instincts come alive
Got to never give in as we're falling into the sky
This time gonna let us all shine

Trinity is the key to feel alive
It's just a shattered world; there right before your eyes
You see the will to fight, as we live and die
I see the light; it's trinity, unite

Going to crush us, put us to sleep, it's lifting us up
As our instincts come alive
Got to never give in as we're falling into the sky
This time gonna let us all shine

Trinity is the key to feel alive
It's just a shattered world; there right before your eyes
You see the will to fight, as we live and die
I see the light; it's trinity, unite
Trójca

Opór jest bezcelowy

Jak słońce załamuje się
Podpalisz świat
W głębi duszy musisz wiedzieć dlaczego
Przygotowujemy się do wojny
To zemsta lub poświęcenie

Niezdolność do ukrycia
Z przewidywalnego pragnienia
Czas minął, wszystko w
Wzniosę się na szczyt

Zamierza nas zmiażdżyć, uśpić, to nas podnosi
Gdy nasze instynkty ożywają
Musimy nigdy się nie poddawać, gdy spadamy w niebo
Tym razem pozwoli nam wszystkim zabłysnąć
Jeden robi trzy w tej chemii

Trinity jest kluczem do tego, by czuć się żywym
To tylko zniszczony świat; tam tuż przed twoimi oczami
Widzisz wolę walki, tak jak żyjemy i umieramy
Widzę światło; to trójca, zjednocz się

Kiedy podpalałem niebo
Nieuniknione imperium
Głowa do góry, zdajesz sobie sprawę
Ten blask, który widzisz
Na zawsze będzie nas prześladować

Gdy zrywamy łańcuchy mocy
W zależności od ognia
Poddaj się, ta ziemia wysterylizowana na zawsze

Zamierza nas zmiażdżyć, uśpić, to nas podnosi
Gdy nasze instynkty ożywają
Musimy nigdy się nie poddawać, gdy spadamy w niebo
Tym razem pozwoli nam wszystkim zabłysnąć

Trinity jest kluczem do tego, by czuć się żywym
To tylko zniszczony świat; tam tuż przed twoimi oczami
Widzisz wolę walki, tak jak żyjemy i umieramy
Widzę światło; to trójca, zjednocz się

Zamierza nas zmiażdżyć, uśpić, to nas podnosi
Gdy nasze instynkty ożywają
Musimy nigdy się nie poddawać, gdy spadamy w niebo
Tym razem pozwoli nam wszystkim zabłysnąć

Trinity jest kluczem do tego, by czuć się żywym
To tylko zniszczony świat; tam tuż przed twoimi oczami
Widzisz wolę walki, tak jak żyjemy i umieramy
Widzę światło; to trójca, zjednocz się


Podobni Teksty