Amaranthe – The Score

The Score

We all die. The goal isn't to live forever
The goal is to create something that will...

I keep on hearing them saying what I should do
I, I've come to see it through to the end of the line

And the end of my commission
Is the actual condiction of my life
I begin my transformation
To the only definition of what's right

So leave the world behind
I follow all my deepest desires
Remember every sign
From the past, it took me higher than life

So leave the world behind
And I follow all my deepest desires
Remember every sign
From the past it took me higher than life
We're going to settle the score

My, my questions keep on lingering one at the time
I, I've come so far but yet it's the end of the line

And the outset of sedition
Is the single premonition that I find
So my ultimate decision
And the final destination I combine

So leave the world behind
And I follow all my deepest desires
Remember every sign
From the past it took me higher than life
We're going to settle the score

I open the gateways to something exceptional
In the eye of the storm I deny the delusional

So leave the world behind
I follow all my deepest desires
Remember every sign
From the past, it took me higher than life

So leave the world behind
And I follow all my deepest desires
Remember every sign
From the past it took me higher than life
We're going to settle the score
Wynik

Wszyscy umrzemy. Celem nie jest żyć wiecznie
Celem jest stworzenie czegoś, co...

Ciągle słyszę, jak mówią, co powinienem zrobić
Przyszedłem zobaczyć to do końca linii

I koniec mojej prowizji
Czy stan mojego życia jest faktyczny
zaczynam moją przemianę
Do jedynej definicji tego, co jest słuszne

Więc zostaw świat za sobą
Podążam za wszystkimi moimi najgłębszymi pragnieniami
Zapamiętaj każdy znak
Z przeszłości zabrało mi to więcej niż życie

Więc zostaw świat za sobą
I podążam za wszystkimi moimi najgłębszymi pragnieniami
Zapamiętaj każdy znak
Z przeszłości zabrało mi to więcej niż życie
Mamy zamiar wyrównać rachunki

Mój, moje pytania wciąż się powtarzają w tym samym czasie
Zaszedłem tak daleko, ale to już koniec linii

I początek buntu
Czy jedyne przeczucie, które znajduję?
Więc moja ostateczna decyzja
I ostateczny cel, który łączę

Więc zostaw świat za sobą
I podążam za wszystkimi moimi najgłębszymi pragnieniami
Zapamiętaj każdy znak
Z przeszłości zajęło mi to więcej niż życie
Mamy zamiar wyrównać rachunki

Otwieram bramy do czegoś wyjątkowego
W oku burzy zaprzeczam urojeniom

Więc zostaw świat za sobą
Podążam za wszystkimi moimi najgłębszymi pragnieniami
Zapamiętaj każdy znak
Z przeszłości zabrało mi to więcej niż życie

Więc zostaw świat za sobą
I podążam za wszystkimi moimi najgłębszymi pragnieniami
Zapamiętaj każdy znak
Z przeszłości zajęło mi to więcej niż życie
Mamy zamiar wyrównać rachunki


Podobni Teksty