Amaranthe & Angela Gossow – Do or Die

Do or die!

Oversee, insanity
Misfortune and apathy
Have to stop, don't live life in denial
Time to end humanity
Apocalypse our remedy
Reap what you sow, death and fire!

Break free, it is time to believe
In the struggle we see, we're the enemy
Retreat, from the battle inside
We can win this fight - do or die

What happened to the seasons fallout in the sky
We can only change if we do or die
So justify your reasons, look me in the eye
Right now we just do, we just do or die
Do or die!

What you wish, is what you see
A victim of vanity
Manufacture your own reality
Destruction our legacy
Delusion is haunting me
Still we claim supremacy

Retreat, from the battle inside
No serenity, we're the enemy
Break free, from the genocide
We must change or we will die!

What happened to the seasons fallout in the sky
We can only change if we do or die
So justify your reasons, look me in the eye
Right now we just do, we just do or die
Die die die die
We just do or die
Die die die die

Controlling us
To consume without
Any hesitance for the residents
Of this fading earth

We will die!

What happened to the seasons fallout in the sky
We can only change if we do or die
So justify your reasons, look me in the eye
Right now we just do, we just do or die
Do or die!
Zrób lub zgiń!

Nadzoruj, szaleństwo
Nieszczęście i apatia
Muszę przestać, nie żyj życiem w zaprzeczeniu
Czas zakończyć ludzkość
Apokalipsa naszym lekarstwem
Zbierz to, co zasiałeś, śmierć i ogień!

Uwolnij się, czas uwierzyć
W walce, którą widzimy, jesteśmy wrogiem
Wycofanie się z wewnętrznej bitwy
Możemy wygrać tę walkę - zrób lub zgiń

Co się stało z opadami pór roku na niebie?
Możemy się zmienić tylko wtedy, gdy to zrobimy lub umrzemy
Więc uzasadnij swoje powody, spójrz mi w oczy
Teraz po prostu robimy, po prostu robimy lub umieramy
Zrób lub zgiń!

To, czego chcesz, jest tym, co widzisz
Ofiara próżności
Stwórz własną rzeczywistość
Zniszczenie naszego dziedzictwa
Prześladuje mnie złudzenie
Nadal twierdzimy, że mamy supremację

Wycofanie się z wewnętrznej bitwy
Brak spokoju, jesteśmy wrogiem
Uwolnij się od ludobójstwa
Musimy się zmienić albo umrzemy!

Co się stało z opadami pór roku na niebie?
Możemy się zmienić tylko wtedy, gdy to zrobimy lub umrzemy
Więc uzasadnij swoje powody, spójrz mi w oczy
Teraz po prostu robimy, po prostu robimy lub umieramy
Zgiń, zgiń, zgiń, zgiń!
Po prostu robimy lub umieramy
Zgiń, zgiń, zgiń, zgiń!

Kontrolując nas
Konsumować bez
Wszelkie wahania dla mieszkańców
tej gasnącej ziemi

Umrzemy!

Co się stało z opadami pór roku na niebie?
Możemy się zmienić tylko wtedy, gdy to zrobimy lub umrzemy
Więc uzasadnij swoje powody, spójrz mi w oczy
Teraz po prostu robimy, po prostu robimy lub umieramy
Zrób lub zgiń!


Podobni Teksty