Amaranthe – Die and Wake Up

Die and Wake Up

Hey now, let go of your morality
(Insanity)
'Cause you don't see what I see
If you said so, you think that I would follow you
Swallow your words
It's not a one-man show, no

Speak your ego, with your depravity
'Cause you don't see what I see
Interface with humanity, serenity
'Cause I was made to lead so

Take me away from this intrinsic nightmare
Giving it up, I set my mind at ease now

Why can't I just die and wake up
To let go? (Never let it go, never let it go)
Break with the past and I know
Don't need your rain on my soul
As I go (Never let me go, never let me go)
Why can't I die and wake up?

Set your time bomb
Don't ever follow me
This is a one way road
If I let go
You think that I would drown with you
But I'm ruling my own world
Wake me up from this eternal struggle
Giving it up, I free mind from spirits

Why can't I just die and wake up
To let go? (Never let it go, never let it go)
Break with the past and I know
Don't need your rain on my soul
As I go (Never let me go, never let me go)
Why can't I die and wake up?

Building it up, pushing it down
Brick by brick, I annihilate the past and present
Digging it up, taking it down
I'm a shockwave, so feel the massive vibration

Hey now, let go of your morality
(Insanity)
'Cause you don't see what I see
If you said so you think that I would follow you
Swallow my words
It's not a one-man show, no

Why can't I just die and wake up
To let go? (Never let it go, never let it go)
Break with the past and I know
Don't need your rain on my soul
As I go (Never let me go, never let me go)
Why can't I die and wake up?

(Why can't I die and wake up?)
Umrzyj i obudź się

Hej, puść swoją moralność
(Niepoczytalność)
Ponieważ nie widzisz tego, co ja widzę
Jeśli tak powiedziałeś, myślisz, że pójdę za tobą
Połknij swoje słowa
To nie jest przedstawienie jednoosobowe, nie

Mów swoje ego ze swoją deprawacją
Ponieważ nie widzisz tego, co ja widzę
Interfejs z ludzkością, spokój
Ponieważ zostałem stworzony do prowadzenia tak

Zabierz mnie z dala od tego nieodłącznego koszmaru
Rezygnując, uspokoiłem się teraz

Dlaczego nie mogę po prostu umrzeć i się obudzić
Odpuścić sobie? (Nigdy nie odpuszczaj, nigdy nie odpuszczaj)
Zerwij z przeszłością i wiem
Nie potrzebuję twojego deszczu na mojej duszy
Jak idę (nigdy nie pozwól mi odejść, nigdy nie pozwól mi odejść)
Dlaczego nie mogę umrzeć i się obudzić?

Ustaw swoją bombę zegarową
Nigdy nie podążaj za mną
To jest droga w jedną stronę
Jeśli odpuszczę
Myślisz, że utonę z tobą
Ale rządzę swoim własnym światem
Obudź mnie z tej wiecznej walki
Rezygnując, uwalniam umysł od duchów

Dlaczego nie mogę po prostu umrzeć i się obudzić
Odpuścić sobie? (Nigdy nie odpuszczaj, nigdy nie odpuszczaj)
Zerwij z przeszłością i wiem
Nie potrzebuję twojego deszczu na mojej duszy
Jak idę (nigdy nie pozwól mi odejść, nigdy nie pozwól mi odejść)
Dlaczego nie mogę umrzeć i się obudzić?

Buduję to, spycham w dół
Cegła po cegle, unicestwiam przeszłość i teraźniejszość
Kopanie go, zdejmowanie
Jestem falą uderzeniową, więc poczuj ogromną wibrację

Hej, puść swoją moralność
(Niepoczytalność)
Ponieważ nie widzisz tego, co ja widzę
Jeśli tak powiedziałeś, myślisz, że pójdę za tobą
Przełknij moje słowa
To nie jest przedstawienie jednoosobowe, nie

Dlaczego nie mogę po prostu umrzeć i się obudzić
Odpuścić sobie? (Nigdy nie odpuszczaj, nigdy nie odpuszczaj)
Zerwij z przeszłością i wiem
Nie potrzebuję twojego deszczu na mojej duszy
Jak idę (nigdy nie pozwól mi odejść, nigdy nie pozwól mi odejść)
Dlaczego nie mogę umrzeć i się obudzić?

(Dlaczego nie mogę umrzeć i obudzić się?)


Podobni Teksty