Amaranthe – An Ordinary Abnormality

An Ordinary Abnormality

[Henrik:]
Can't save a life that burns
Entwine a million souls to fight
As we change gear to overdrive
We raise our voices in fear (Unite)
Until the threat's declined (Delivered)
It's an alliance intertwined

[Jake:] Define sensational, the actions of a lie
It's like a mirror, crushed in a thousand pieces
[Elize:] We're so irrational, your rules do not apply
Confirm your clarity and face a forced divinity

[Henrik:]
Subjective mental disdain (Regain)
Retain the clutch of the pain (Denial)
I'm underestimated

[Elize/Jake:]
Oh, why won't you believe?
Accuse me and strip me of my liberty
Hey, look here, follow me
It's an ordinary abnormality

[Jake:] Survived a miracle, dramatically revived
We pull the trigger, burst into a thousand pieces
[Elize:] We're so adaptable that we could change disguise
Confirm your clarity and face a forced divinity

[Henrik:]
The bells will sing as you cry (You die)
Unleash your bestial pride (Forever)
It's a defiance of a lie

[Elize/Jake:]
Oh, why won't you believe?
Accuse me and strip me of my liberty
Hey, look here, follow me
It's an ordinary abnormality

[Henrik:]
Restrain the light that burns
Endure the darkest side of fame
We overload and override
Selective central complain (Obtain)
Regain the force of rain (Deliver)
I'm underestimated

[Jake:] Survived a miracle, dramatically revived
We pull the trigger, burst into thousand pieces
[Elize:] We're so adaptable that we could change disguise
Confirm your clarity and face a forced divinity

[Elize/Jake: 2x]
Oh, why won't you believe?
Accuse me and strip me of my liberty
Hey, look here, follow me
It's an ordinary abnormality
Zwykła nieprawidłowość

[Henryk:]
Nie możesz uratować życia, które płonie
Splecić milion dusz do walki
Gdy zmieniamy bieg na nadbieg
Podnosimy nasze głosy ze strachu (Zjednoczcie się)
Dopóki zagrożenie nie zostanie odrzucone (dostarczone)
To spleciony sojusz

[Jake:] Zdefiniuj sensację, działania kłamstwa
Jest jak lustro, zmiażdżone na tysiąc kawałków
[Elize:] Jesteśmy tacy irracjonalni, Twoje zasady nie mają zastosowania
Potwierdź swoją jasność i zmierz się z wymuszoną boskością

[Henryk:]
Subiektywna mentalna pogarda (odzyskaj)
Utrzymaj uścisk bólu (Zaprzeczenie)
jestem niedoceniany

[Elize/Jake:]
Och, dlaczego nie wierzysz?
Oskarż mnie i pozbądź się mojej wolności
Hej, spójrz tutaj, podążaj za mną
To zwykła anomalia

[Jake:] Przeżył cud, dramatycznie wskrzeszony
Pociągamy za spust, pękamy na tysiąc kawałków
[Elize:] Jesteśmy tak elastyczni, że możemy zmienić przebranie
Potwierdź swoją jasność i zmierz się z wymuszoną boskością

[Henryk:]
Dzwony zaśpiewają, gdy płaczesz (umrzesz)
Uwolnij swoją zwierzęcą dumę (na zawsze)
To opór kłamstwa

[Elize/Jake:]
Och, dlaczego nie wierzysz?
Oskarż mnie i pozbaw mnie mojej wolności
Hej, spójrz tutaj, podążaj za mną
To zwykła anomalia

[Henryk:]
Powstrzymaj światło, które płonie
Przetrwaj najciemniejszą stronę sławy
Przeciążamy i nadpisujemy
Selektywna skarga centralna (uzyskanie)
Odzyskaj siłę deszczu (Dostarcz)
jestem niedoceniany

[Jake:] Przeżył cud, dramatycznie wskrzeszony
Pociągamy za spust, pękamy na tysiące kawałków
[Elize:] Jesteśmy tak elastyczni, że możemy zmienić przebranie
Potwierdź swoją jasność i zmierz się z wymuszoną boskością

[Elize/Jake: 2x]
Och, dlaczego nie wierzysz?
Oskarż mnie i pozbądź się mojej wolności
Hej, spójrz tutaj, podążaj za mną
To zwykła anomalia


Podobni Teksty