Alestorm – Wooden Leg Part 2 (The Woodening)

Wooden Leg Part 2 (The Woodening)

I've got a leg, it's made out of wood
It comes from a land far away where the trees they grow good
This is my tale of death and revenge
A quest for redemption to seek true enlightenment deep in the world within
My journey begins

Tonight we set sail
To far off Japan
To murder the bastard who took away both of my hands
Deep in the night, I discover the fiend
I challenge the scoundrel to a fight to the death
And this time I can not lose
He will meet his doom!

Die, you Japanese bastard!
I don't even like sushi!
When you're dead, I'm going to chop off your arms!
And sew them onto me!

Wooden leg, woo-oo-den leg
I've got a wooden leg, wooden leg
Wooden leg, woo-oo-den arm
I have no longer got wooden arms
Wooden leg, woo-oo-den leg
I've got a wooden leg, wooden leg
Wooden leg, woo-oo-den leg
Soon I will not have wooden legs

Now I return
To ancient Madrid
To undo the crimes that a greasy old Spaniard once did
While he's asleep, I cut off his legs
With the power of mystical voodoo-borne magic I stick them back on to me
I am now free!

ヒヒヒ又はカカカよくぞ古代日本の呪いを解いてくれた
わらわは貴様が盗んだ腕に棲まう悪霊
貴様は今日からわらわの傀儡となるのじゃ
そうじゃストロングゼロを108缶買ってきたぞ
いまからこいつをぜーんぶ飲み干してやろうさて貴様はどうする乾杯

Je je je! Has desatado la antigua maldición Española!
Yo soy el espíritu vengativo que vive dentro de las piernas que me habéis hurtado!
He infectado tu cerebro y tomado control de tu cuerpo!
Ahora, vamos a comer muchos tacos y churros, y tu no puedes detenerme! Salud!

I have unleashed, the mystical curse
Now my existence has gotten much worse
My arms and my legs, a will of their own
Controlling my mind from inside of my bones
My legs from Madrid are causing me fear
My Japanese arms just want to drink beer
I pray to the gods, and ask them oh why
There is no escape, I'm doomed 'til I die

Wooden leg, woo-oo-den leg
This is the curse of the wooden leg
Wooden leg, woo-oo-den arm
I wish I still had my wooden arms
Wooden leg, woo-oo-den leg
This is the curse of the wooden leg
Wooden leg, woo-oo-den leg
These legs will haunt me 'til I'm dead!

I can't take it anymore
These cursed limbs are driving me insane
Alright, that does it
It's time to end this
I'm really going to do it
I'm going to chop off my own head!

Wooden head, wooden head, wooden head
I've got a wooden head, wooden head
Wooden head, wooden head, wooden head
I've got a wooden head, wooden head
Wooden head, wooden head, wooden head
I've got a wooden head, wooden head
Wooden head, wooden head, wooden head
I've got a wooden head, now I'm dead!
Drewniana noga, część 2 (Drewnianie)

Mam nogę, jest z drewna
Pochodzi z dalekiej krainy, gdzie drzewa dobrze rosną
To moja opowieść o śmierci i zemście
Poszukiwanie odkupienia w poszukiwaniu prawdziwego oświecenia w głębi świata wewnątrz
Moja podróż się zaczyna

Dziś wieczorem wypłynęliśmy
Za daleko od Japonii
Zamordować drania, który zabrał mi obie ręce
Głęboko w nocy odkrywam diabła
Wyzywam łajdaka do walki na śmierć i życie
I tym razem nie mogę przegrać
Spotka swój los!

Zgiń, ty japoński draniu!
Nawet nie lubię sushi!
Kiedy umrzesz, odetnę ci ramiona!
I przyszyj je do mnie!

Drewniana noga, woooo-den noga
Mam drewnianą nogę, drewnianą nogę
Drewniana noga, woooo-den ramię
nie mam już drewnianych ramion
Drewniana noga, woooo-den noga
Mam drewnianą nogę, drewnianą nogę
Drewniana noga, woooo-den noga
Niedługo nie będę miał drewnianych nóg

Teraz wracam
Do starożytnego Madrytu
Aby cofnąć zbrodnie, które kiedyś popełnił stary, tłusty Hiszpan
Kiedy śpi, odcięłam mu nogi
Mocą mistycznej magii niesionej przez voodoo przyklejam je z powrotem do mnie
Jestem teraz wolny!

ヒヒヒ又はカカカよくぞ古代日本の呪いを解いてくれた
わらわは貴様が盗んだ腕に棲まう悪霊
貴様は今日からわらわの傀儡となるのじゃ
そうじゃストロングゼロを108缶買ってきたぞ
いまからこいつをぜーんぶ飲み干してやろうさて貴様はどうする乾杯

Je je je! Czy desatado la antigua maldición Española!
Yo soy el espíritu vengativo que vive dentro de las piernas que me habéis hurtado!
He infectado tu cerebro y tomado control de tu cuerpo!
Ahora, vamos a comer muchos tacos y churros, y tu no puedes detenerme! Salud!

Rozpętałem mistyczną klątwę
Teraz moja egzystencja znacznie się pogorszyła
Moje ręce i nogi, własna wola
Kontrolując mój umysł z wnętrza moich kości
Moje nogi z Madrytu budzą we mnie strach
Moje japońskie ramiona po prostu chcą pić piwo
Modlę się do bogów i pytam ich o dlaczego
Nie ma ucieczki, jestem skazany, dopóki nie umrę

Drewniana noga, woooo-den noga
To jest przekleństwo drewnianej nogi
Drewniana noga, woooo-den ramię
Chciałbym mieć jeszcze moje drewniane ramiona
Drewniana noga, woooo-den noga
To jest przekleństwo drewnianej nogi
Drewniana noga, woooo-den noga
Te nogi będą mnie prześladować, dopóki nie umrę!

nie mogę tego dłużej znieść
Te przeklęte kończyny doprowadzają mnie do szaleństwa
W porządku, to wystarczy
Czas to zakończyć
Naprawdę zamierzam to zrobić
Odetnę sobie głowę!

Drewniana głowa, drewniana głowa, drewniana głowa
Mam drewnianą głowę, drewnianą głowę
Drewniana głowa, drewniana głowa, drewniana głowa
Mam drewnianą głowę, drewnianą głowę
Drewniana głowa, drewniana głowa, drewniana głowa
Mam drewnianą głowę, drewnianą głowę
Drewniana głowa, drewniana głowa, drewniana głowa
Mam drewnianą głowę, teraz nie żyję!


Podobni Teksty