ABBA – Why Did It Have to Be Me?

Why did it have to be me?

When you were lonely, you needed a man
Someone to lean on, well, I understand
It's only natural
But why did it have to be me?

Nights can be empty, and nights can be cold
So you were looking for someone to hold
That's only natural
But why did it have to be me?

I was so lonesome
I was blue
I couldn't help it
It had to be you
And I always thought you knew the reason why
I only wanted a little love affair
Now I can see you are Beginning to care
But baby, believe me
It's better to forget me

Men are the toys in the game that you play
When you get tired you throw 'em away
That's only natural
But why did it have to be me?

Falling in love with a woman like you
Happens so quickly, there's nothing to do
It's only natural
But why did it have to be me?

I was so lonesome
I was blue
I couldn't help it
It had to be you
And I always thought you knew the reason why
I only wanted a little love affair
Now I can see you are Beginning to care
But baby, believe me
It's better to forget me
Dlaczego to musiałem być ja?

Kiedy byłeś samotny, potrzebowałeś mężczyzny
Ktoś, na kim można się oprzeć, cóż, rozumiem
To tylko naturalne
Ale dlaczego to musiałem być ja?

Noce mogą być puste, a noce mogą być zimne
Więc szukałeś kogoś do trzymania
To tylko naturalne
Ale dlaczego to musiałem być ja?

Byłem taki samotny
byłem niebieski
nie mogłem na to poradzić
To musiałeś być ty
I zawsze myślałem, że znasz powód dlaczego
Chciałem tylko trochę romansu
Teraz widzę, że zaczynasz się troszczyć
Ale kochanie, uwierz mi
Lepiej o mnie zapomnieć

Mężczyźni są zabawkami w grze, w którą grasz
Kiedy się zmęczysz, wyrzucasz je
To tylko naturalne
Ale dlaczego to musiałem być ja?

Zakochać się w kobiecie takiej jak ty
Dzieje się tak szybko, że nie ma nic do zrobienia
To tylko naturalne
Ale dlaczego to musiałem być ja?

Byłem taki samotny
byłem niebieski
nie mogłem na to poradzić
To musiałeś być ty
I zawsze myślałem, że znasz powód dlaczego
Chciałem tylko trochę romansu
Teraz widzę, że zaczynasz się troszczyć
Ale kochanie, uwierz mi
Lepiej o mnie zapomnieć


Podobni Teksty