ABBA – Our Last Summer

Our last summer

The summer air was soft and warm
The feeling right, the paris night
Did it’s best to please us
And strolling down the Elysée
We had a drink in each café
And you
You talked of politics, philosophy and i
Smiled like mona lisa
We had our chance
It was a fine and true romance

I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain

We made our way along the river
And we sat down in the grass
By the eiffel tower
I was so happy we had met
It was the age of no regret
Oh yes
Those crazy years, that was the time
Of the flower-power
But underneath we had a fear of flying
Of getting old, a fear of slowly dying
We took the chance
Like we were dancing our last dance

I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the notre dame
Our last summer
Walking hand in hand

Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We could laugh and play

And now you’re working in a bank
The family man, the football fan
And your name is harry
How dull it seems
Yet you’re the hero of my dreams

I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the notre dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away...
Nasze ostatnie lato

Letnie powietrze było miękkie i ciepłe
Właściwe uczucie, paryska noc
Czy najlepiej było nas zadowolić?
I spacerując po Elizei
Wypiliśmy drinka w każdej kawiarni?
A ty
Mówiłeś o polityce, filozofii i…
Uśmiechnęłam się jak Mona Lisa
Mieliśmy swoją szansę
To był piękny i prawdziwy romans

Wciąż pamiętam nasze ostatnie lato
Nadal to wszystko widzę
Spaceruje wzdłuż Sekwany, śmiejąc się w deszczu
Nasze ostatnie lato
Wspomnienia, które pozostały

Szliśmy wzdłuż rzeki?
I usiedliśmy na trawie
Przy Wieży Eiffla
Byłem tak szczęśliwy, że się poznaliśmy
To był wiek bez żalu
o tak
Te szalone lata, to był czas
O mocy kwiatów
Ale pod spodem baliśmy się latać
O starości, strach przed powolną śmiercią
Zaryzykowaliśmy
Jakbyśmy tańczyli nasz ostatni taniec

Wciąż pamiętam nasze ostatnie lato
Nadal to wszystko widzę
W korku turystycznym wokół notre dame
Nasze ostatnie lato
Chodzenie ręka w rękę

Restauracje w Paryżu
Nasze ostatnie lato
Poranne rogaliki
Żyjąc na dzień, zmartwienia daleko
Nasze ostatnie lato
Mogliśmy się śmiać i bawić

A teraz pracujesz w banku
Człowiek rodziny, kibic piłki nożnej
A twoje imię to Harry
Jak nudno to się wydaje
A jednak jesteś bohaterem moich snów

Wciąż pamiętam nasze ostatnie lato
Nadal to wszystko widzę
Spaceruje wzdłuż Sekwany, śmiejąc się w deszczu
Nasze ostatnie lato
Wspomnienia, które pozostały
Wciąż pamiętam nasze ostatnie lato
Nadal to wszystko widzę
W korku turystycznym wokół notre dame
Nasze ostatnie lato
Chodząc ręka w rękę
Restauracje w Paryżu
Nasze ostatnie lato
Poranne rogaliki
Życie na co dzień, zmartwienia daleko...


Podobni Teksty