ABBA – On and On and On

On and on and on

I was at a party and this fella said to me
Something bad is happening, I'm sure you do agree
People care for nothing, no respect for human rights
Evil times are coming, we are in for darker nights
I said, Who are you to talk about impending doom?
He got kinda wary as he looked around the room
He said, I'm a minister, a big shot in the state
I said, I just can't believe it, boy I think it's great
Brother can you tell me what is right and what is wrong?
He said, Keep on rocking baby, 'til the night is gone

On and on and on
Keep on rocking baby
Til the night is gone
On and on and on
Til the night is gone
On and on and on
Keep on rocking baby
Til the night is gone
On and on and on
Til the night is gone

Over in the corner I could see this other guy
He was kinda flirty, he was giving me the eye
So I took advantage of the fact that I'm a star
Shook my hair and took a casual stroll up to the bar
And as sure as hell this guy was coming up to me
He said, Who am I and who are you and who are we?
What's our situation, do we have some time for us?
I said I was not exactly waiting for the bus
He said, If you're going somewhere can I come along?
I said, Keep on rocking baby, 'til the night is gone

On and on and on
Keep on rocking baby
Til the night is gone
On and on and on
Til the night is gone
On and on and on
Keep on rocking baby
Til the night is gone
On and on and on
Til the night is gone
Wciąż i dalej i dalej

Byłem na imprezie i ten koleś powiedział do mnie
Dzieje się coś złego, na pewno się zgadzasz
Ludzi nie obchodzi nic, brak poszanowania praw człowieka
Nadchodzą złe czasy, czekają nas ciemniejsze noce
Powiedziałem: Kim jesteś, by mówić o zbliżającej się zagładzie?
Był trochę ostrożny, gdy rozglądał się po pokoju
Powiedział, jestem ministrem, wielkim strzelcem w stanie
Powiedziałem, po prostu nie mogę w to uwierzyć, chłopcze, myślę, że to świetne
Bracie, czy możesz mi powiedzieć, co jest dobre, a co złe?
Powiedział: „Kołysaj się dalej kochanie, dopóki noc nie minie

Wciąż i dalej i dalej
Nie przestawaj się kołysać kochanie
Dopóki noc nie minie
Wciąż i dalej i dalej
Dopóki noc nie minie
Wciąż i dalej i dalej
Nie przestawaj się kołysać kochanie
Dopóki noc nie minie
Wciąż i dalej i dalej
Dopóki noc nie minie

W kącie widziałem tego innego faceta
Był trochę zalotny, dawał mi oko
Skorzystałem więc z faktu, że jestem gwiazdą
Potrząsnąłem włosami i poszedłem na swobodny spacer do baru?
I na pewno ten facet podchodził do mnie
Powiedział: Kim jestem i kim jesteś i kim jesteśmy?
Jaka jest nasza sytuacja, czy mamy dla nas trochę czasu?
Powiedziałem, że nie do końca czekam na autobus
Powiedział: „Jeśli gdzieś idziesz, czy mogę przyjść?”
Powiedziałem: Nie przestawaj kołysać się kochanie, dopóki noc nie minie

Wciąż i dalej i dalej
Nie przestawaj się kołysać kochanie
Dopóki noc nie minie
Wciąż i dalej i dalej
Dopóki noc nie minie
Wciąż i dalej i dalej
Nie przestawaj się kołysać kochanie
Dopóki noc nie minie
Wciąż i dalej i dalej
Dopóki noc nie minie


Podobni Teksty